Personen bakom företaget


Jag som driver företaget heter Annie Lovén och är född och uppvuxen på Gotland. Jag är utbildad arkitekt med examen från Chalmers Tekniska högskola. Åren innan jag startade eget arbetade jag sex år på Region Gotland. Där arbetade jag med bland annat detaljplaner, Program Klintehamn samt som hållbarhetsansvarig i stadsutvecklingsprojektet Visborg i södra Visby. Jag har också arbetat några år som bygglovsarkitekt. Det ger mig en god kunskap om regelverket och därför förutsättningarna för att bygga och exploatera mark. Våren 2022 startade jag Lovén Arkitektur AB för att erbjuda arkitekttjänster från tidig idé till genomförande.


Jag som person brinner för hållbart byggande och särskilt regenerative arkitektur, en inriktning som strävar efter att gå längre än att bara jobba med effektivsering för att uppnå hållbarhet. Jag tror innerligt att vi måste möta utmaningarna med klimatet, miljön och alla de konsekvenser som de för med sig med att betrakta männsikan som en del av naturen och att vi ska vara en positiv sådan.

Arkitektur uppstår i relation till sitt sammanhang


Arkitektur plats och hållbarhet

Arkitektur för människan


Arkitektur handlar om att skapa rum för människor där du som person ska kunna leva, utvecklas och må bra. För mig är dialogen med dig som kund väldig viktig för att hitta rätt lösning för just dig.


Lika viktig är dialogen med andra kompetenser för att få ett gott slutresultat så att de tekniska systemen och arkitekturen samspelar till en god helhet. Som arkitekt har jag också en stor respekt för hantverkarens kunskap och skicklighet. Det är hantverkaren som är avgörande för slutresultatet och därför föredrar jag att i varje projekt tidigt etablera en dialog med hantverkaren som ska uppföra eller genomföra ditt projekt. Tillsammans kan vi verka för att skapa kvalitet i det stora likväl som det lilla.


Kvalitet och de mervärden som skapas har också betydelse för hållbarhet då det säkrar en byggnads och plats bevarandevärde över tid. Detta helt enkelt genom dessa älskas och därav bevaras av oss som bor och använder dem över tid. 

Arkitektur och hållbarhet


Jag som driver Lovén Arkitektur har en god kunskap i hållbart byggande. Beroende på dina förutsättningar och vad du vill göra arbetar vi självklart med att göra just ditt projekt mer hållbart. Utöver att arbeta med den enskilda byggnadens hållbarhet, genom materialval, energi, ventilation och VA-system gör jag alltid en analys av platsens ekologiska förutsättningar.


Genom ett medvetet förhållningssätt till det ekologiska sammanhanget går det på ett mer medvetet sätt att anpassa den påverkan det blir när vi bygger. På så vis går det att aktivt arbeta för att minimera påverkan på, och i bästa fall, förbättra för ekosystemen på plats. Då kan naturen få vara kvar, frodas och samtidig bli en kvalitet för dig som ska bo eller verka på platsen.


Lika viktig för hållbarheten är hur vi utformar våra byggnader och platser så att de går att använda oavsett förutsättningar. Då är det viktigt att jobba med tillgänglighet, så att våra hem, arbetsplatser går att använda även om du t.ex råkar ut för en olycka eller när du blir gammal. På så vis håller våra byggda miljöer över tid.

Arkitektur och plats


Arkitektur blir som mest spännande när den samverkar med sitt sammanhang och tar till vara platsens befintliga värden och karaktär som en grund för den arkitektoniska idén.


I min roll som arkitekt verkar jag för att varje projekt alltid ska tillföra platsen värden. De ska på ett respektfullt sätt utgå ifrån platsen värdebärande karaktärsdrag och på ett ödmjukt sätt infogas i sammanhanget.


Platsens karaktär betraktar jag som en potential som kan inarbetas som en kvalitet i den arkitektoniska idén. På så vis blir de till en kvalitet för dig och bebyggelsen får en tydlig relation till sin plats och sitt sammanhang.