Välkommen till Lovén Arkitektur AB

Lovén Arkitektur AB är ett gotländskt arkitektkontor, bildat av mig Annie Lovén, som skapar hållbar arkitektur som samspelar med platsen. Hållbarhet, ekologi och kvalitet är självklara ledord. I tät dialog och med utgångspunkt i dina förutsättningar utvecklar vi just din dröm till en vacker och hållbar arkitektur. 

Tjänster


Behöver du hjälp av en arkitekt på Gotland? Med många års erfarenhet av att arbeta med plan- och bygglagen kan jag hjälpa just dig med ditt bygglov, förhandsbesked, planbesked eller detaljplan.


Varje plats har unika förutsättningar och efter en första dialog med dig som kund, inleder jag varje projekt med en analys av platsens förutsättningar för att identifiera vilka möjligheter som finns just här. 

Kontakt