Välkommen till Lovén Arkitektur AB

Lovén Arkitektur AB är ett gotländskt arkitektkontor, bildat av mig Annie Lovén, som skapar hållbar arkitektur som samspelar med platsen. Hållbarhet, ekologi och kvalitet är självklara ledord. I tät dialog och med utgångspunkt i dina förutsättningar utvecklar vi just din dröm till en vacker och hållbar arkitektur. 

Tjänster


Behöver du hjälp av en arkitekt på Gotland? Med många års erfarenhet av att arbeta med plan- och bygglagen kan jag hjälpa just dig med ditt bygglov, förhandsbesked, planbesked eller detaljplan.


Varje plats har unika förutsättningar och efter en första dialog med dig som kund, inleder jag varje projekt med en analys av platsens förutsättningar för att identifiera vilka möjligheter som finns just här. 

Om företaget

Jag som driver företaget heter Annie Lovén och är född och uppvuxen på Gotland. Jag är utbildad arkitekt med examen från Chalmers Tekniska högskola. De senaste åren har jag arbetat på Region Gotland med bygglov och sista tiden som planarkitekt. Jag har arbetat med bland annat detaljplaner, Program Klintehamn samt som hållbarhetsansvarig i stadsutvecklingsprojektet Visborg i södra Visby. Våren 2022 startade jag Lovén Arkitektur AB för att erbjuda arkitekttjänster från tidig idé till genomförande. 


Jag som person brinner för hållbart byggande och särskilt regenerative arkitektur, en inriktning som strävar efter att gå längre än att bara jobba med effektivsering för att uppnå hållbarhet. Jag tror innerligt att vi måste möta utmaningarna med klimatet, miljön och alla de konsekvenser som de för med sig med att betrakta männsikan som en del av naturen och att vi ska vara en positiv sådan.

Kontakt